Honmachi, Higashiyama, Kyoto, Japan

Honmachi, Higashiyama, Kyoto, Japan,