Yamashirocho Nishiu, Miyoshi, Tokushima, Japan

Miyoshi, Tokushima, Japan,