Yamashirocho Nishiu, Miyoshi, Tokushima, Japan

Yamashirocho Nishiu, Miyoshi, Tokushima, Japan,