Kiyomizu-dera, Higashiyama, Kyoto, Japan

Kiyomizu-dera, Higashiyama, Kyoto, Japan,