Higashiyama Jisho-ji, Ginkakujicho, Kyoto, Japan

Higashiyama Jisho-ji, Ginkakujicho, Kyoto, Japan,