Adashino Nembutsu-ji, Ukyo, Kyoto, Japan

Adashino Nembutsu-ji, Ukyo, Kyoto, Japan,