Jodoji Minamidacho, Sakyo, Kyoto, Japan

Jodoji Minamidacho, Sakyo, Kyoto, Japan,